Cách trích xuất văn bản trước/sau khoảng trắng hoặc dấu phẩy trong Excel

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn cách trích xuất văn bản trước/sau khoảng trắng hoặc dấu phẩy trong Excel.

Bạn có thể nhanh chóng trích xuất văn bản trước khoảng trắng từ danh sách dưới đây bằng công thức:

Chọn ô trống, nhập công thức =LEFT(A1,(FIND(” “,A1,1)-1)) (A1 là ô đầu tiên của danh sách bạn muốn trích xuất), nhấn Enter.

Mẹo:

(1) Nếu bạn muốn trích xuất văn bản trước hoặc sau dấu phẩy, bạn có thể đổi ” ” thành “,”\

(2) Nếu bạn muốn trích xuất văn bản sau khoảng trắng, dùng công thức =MID(A1,FIND(” “,A1)+1,256).

(3) Phương pháp này trích xuất văn bản dựa vào khoảng trắng đầu tiên của ô chỉ định. Nếu có nhiều hơn 1 khoảng trắng, ví dụ “Katty J James”, công thức  =MID(A1,FIND(” “,A1)+1,256) sẽ trích xuất tất cả ký tự sau khoảng trắng đầu tiên.

 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản