Hướng dẫn cách cộng giờ phút trong Excel đơn giản nhanh chóng

Thông thường, sẽ có 2 cách để cộng hoặc trừ các khoảng thời gian trong Excel: sử dụng hàm TIME hoặc dùng các phép toán logic dựa theo 24 giờ, 1440 phút và 86400 giây trong một ngày. Nếu bạn đang làm việc với dữ liệu có các khoảng thời gian lớn, hãy sử dụng một trong các cộng giờ phút trong Excel sau.

Cộng giờ phút trong Excel

Để có thể cộng giờ với một thời gian có sẵn, bạn có thể làm theo những cách sau:

Sử dụng hàm TIME để cộng giờ nhỏ hơn 24

=Thời gian bắt đầu TIME(x giờ, 0, 0)

Ví dụ: Để cộng thêm 2 tiếng vào thời gian có sẵn ở ô A1, tại ô B1 bạn nhập công thức như sau:

Trong trường hợp bạn cần cộng giờ lớn hơn 24, hàm TIME sẽ chia cho 24 tiếng để trả về thời gian trong ngày. Điều đó có nghĩa là, trong ví dụ, A1+TIME(2,0,0) và A1+TIME(26,0,0) chẳng khác gì nhau cả.

Vậy làm thế nào để cộng/trừ thời gian lớn hơn 1 ngày đây? Hãy đến với cách thứ hai: Cách tính thời gian trên Excel sử dụng công thức.

Cách tính thời gian trên Excel sử dụng công thức cho bất kỳ giờ nào

Công thức dưới đây không giới hạn số giờ mà bạn nhập vào:

=Thời gian bắt đầu + (x giờ / 24)

Ví dụ, để cộng thêm 26 tiếng, ta làm như sau:

Cộng trừ phút trong Excel

Để cộng trừ theo phút trong Excel ta làm theo một trong những cách sau:

Sử dụng hàm TIME cộng trừ phút nhỏ hơn 1 ngày

=Thời gian bắt đầu + TIME(0, x phút, 0)

Tương tự với giờ, hàm TIME bị giới hạn trong số phút. Bởi vậy, nếu muốn cộng số phút lớn hơn 60, ta cần phải sử dụng công thức:

=Thời gian bắt đầu + (x phút / 1440)

Ví dụ:

Cộng trừ thời gian theo giây trong Excel

Như đối với giờ và phút, ta cũng sử dụng hai cách để tính toán thời gian theo giây trong Excel.

Cách 1: Hàm TIME

=Thời gian bắt đầu + Time(0,0, x giây) {x <60}

Cách 2: Sử dụng công thức

=Thời gian bắt đầu + (x giây / 86400)

Tại sao lại là 86400? Bởi vì 1 ngày có 86400 giây.

Thật đơn giản phải không nào. Học Excel Online chúc các bạn học tốt!

Xem thêm: Hướng dẫn cách thực hiện ngày trừ ngày trong Excel


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản