Cách tính số tháng giữa 2 ngày trong google sheet

Chia sẻ bài viết này:

Video này sẽ giúp các bạn:

  • Cách tính số tháng giữa 2 thời điểm
  • Cách tô màu cả dòng dữ liệu theo điều kiện


Chia sẻ bài viết này: