fbpx

Cách tính số tháng giữa 2 ngày trong google sheet

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Video này sẽ giúp các bạn:

 • Cách tính số tháng giữa 2 thời điểm
 • Cách tô màu cả dòng dữ liệu theo điều kiện


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •