Cách tham chiếu cùng một ô từ nhiều trang tính trong Excel

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn cách tham chiếu cùng một địa chỉ ô từ nhiều trang tính.

Chúng ta xét ví dụ sau. Ta có một bảng tính với 5 trang tính, 4 trong 5 trang tính được định dạng giống nhau, với tổng đơn đặt hàng ở ô B6. Bây giờ tôi muốn tham chiếu ô B6 từ 4 trang tính này và điền chúng vào trang tính tổng hợp.

Tham chiếu cùng một ô từ nhiều trang tính với chức năng Copy & Paste từng cái một

Chúng ta có thể dùng chức năng Copy và Paste.

1. Chọn B6 trong trang Monday, nhấn Ctrl+C

2. Đến trang tổng hợp, tại cột Total, dòng Monday, nhấp phải chọn Paste Special.

3. Trong hộp thoại Paste Special, nhấn Paste Link.

doc-fill-refs4

4. Kết quả đã được sao chép và liên kết đến dữ liệu nguồn

doc-fill-refs5

5. Lặp lại những bước trên cho các giá trị từ các trang tính khác.

Tham chiếu cùng một ô từ nhiều trang tính với mã VBA

Nếu có hàng chục trang tính, chức năng Copy & Paste sẽ tốn thời gian. Trong trường hợp này, mã VBA sau có thể giúp bạn.

1. Tại trang tổng hợp, chọn B6 là ô bạn muốn lấy dữ liệu từ trang khác.

doc-fill-refs6

2. Nhấn ALT+F11, mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications

3. Nhấn Insert > Module, dán đoạn mã sau vào cửa sổ Module

4. Nhấn F5 để chạy mã, tất cả giá trị trong ô B6 từ cá trang tính khác sẽ được điền vào trang tổng.
doc-fill-refs7
Chú ý: Đoạn mã VBA này khả dụng khi bạn nhấn vào ô. Ví dụ, nếu bạn nhấn ô A1 trong một trang tính cụ thể, tất cả các giá trị của A1 từ các trang tính khác sẽ được điền vào trang tính.

Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản