Cách tạo biểu đồ kết hợp và thêm cột thứ cấp trong Excel

doc-combine-chart1

doc-button1

doc-combine-chart2

doc-button2

doc-combine-chart3

Cách tạo biểu đồ kết hợp trong Excel

Giả sử bạn có hai dữ liệu nguồn sau, bạn có thể tạo biểu đồ kết hợp dựa trên dữ liệu nguồn theo các bước sau:

1. Trước tiên, bạn có thể tạo biểu đồ cột cho dữ liệu nguồn Area, chọn vùng dữ liệu, sau đó chỉ định kiểu biểu đồ cột trong thẻ Insert. Biểu đồ cột được tạo như sau:

2. Chọn vùng dữ liệu Total Price, nhấn Ctrl + C để sao chép nó, sau đó nhấp vào bất kỳ cột nào trong biểu đồ trên, nhấn Ctrl + V để dán dữ liệu vào biểu đồ. Bây giờ chúng ta có một biểu đồ cột với hai bộ dữ liệu (Area và Total Price), cả hai đều sử dụng cùng một kiểu biểu đồ.

doc-combine-chart8

3. Trong bước này, chúng ta cần thay đổi một trong hai bộ dữ liệu thành biểu đồ đường thẳng. Nhấp vào cột biểu đồ màu đỏ Total Price, nhấp phải, chọn Change Series Chart Type từ danh sách tùy chọn.

doc-combine-chart9

4. Trong hộp thoại  Change Chart Type, chọn một kiểu biểu đồ đường kẻ bạn muốn.

doc-combine-chart10

5. Nhấn OK.

doc-combine-chart11

Chú ý. Lặp lại các bước trên, bạn có thể kết hợp nhiều hơn hai loại biểu đồ, bạn chỉ cần chọn thêm bộ dữ liệu và chọn kiểu biểu đồ khác nhau cho mỗi chuỗi dữ liệu.

Thêm cột thứ cấp cho biểu đồ kết hợp

Đôi khi, trong biểu đồ kết hợp, các giá trị của một bộ dữ liệu rất đa dạng, như vậy sẽ khó cho chúng ta so sánh các dữ liệu với nhau. Để tạo một biểu đồ đơn giản hơn Excel cho phép chúng ta thêm một cột thứ cấp vào biểu đồ.

1. Trong biểu đồ kết hợp, nhấp vào biểu đồ đường kẻ, nhấp phải hoặc nhấp đúp, chọn Format Data Series từ danh sách tùy chọn.

doc-combine-chart12

2. Trong hộp thoại Format Data Series, nhấp Series Options, đánh dấu chọn Secondary Axis.

doc-combine-chart13

3. Nhấn Close, như vậy bạn đã thêm cột thứ cấp cho biểu đồ thành công.

doc-combine-chart14


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản