fbpx

Cách tách số tiền ra khỏi chuỗi để tính toán

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Cách tách số tiền ra khỏi chuỗi để tính toán

Trong video hướng dẫn sau đây, bạn sẽ sử dụng Google Sheets và ứng dụng Regular Expression thông qua hàm REGEXEXTRACT để có thể tách số tiền ra khỏi chuỗi để phục vụ mục đích tính toán. Với Regular Expression trong video, bạn có thể dùng để tách được số nguyên, số thập phân và số âm ra khỏi 1 đoạn text.

 


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •