Cách tách số tiền ra khỏi chuỗi để tính toán

Chủ đề ngày hôm nay Học Excel Online muốn gửi tới là một video hướng dẫn các bạn cách tách số tiền ra khỏi chuỗi để tính toánbằng cách sử dụng hàm REGEXEXTRACT trong Google Sheet 

Cách tách số tiền ra khỏi chuỗi để tính toán

Trong video hướng dẫn sau đây, bạn sẽ sử dụng Google Sheets và ứng dụng Regular Expression thông qua hàm REGEXEXTRACT để có thể tách số tiền ra khỏi chuỗi để phục vụ mục đích tính toán. Với Regular Expression trong video, bạn có thể dùng để tách được số nguyên, số thập phân và số âm ra khỏi 1 đoạn text.

Chỉ cần mở GG Sheet lên cộng với hướng dẫn trong video các bạn đã có thể nắm rõ hàm hàm REGEXEXTRACT để phục vụ cho việc tính toán rồi đấy. Còn kiến thức nào về Google Sheet mà bạn đang băn khoăn không? Hãy nhanh chóng cho Học Excel Online biết nhé!


Khóa học mới xuất bản