Cách sửa lỗi #VALUE! khi sử dụng hàm COUNTIF / COUNTIFS trong Excel

Khi bạn sử dụng hàm COUNTIF hoặc COUNTIFS trong Excel mà bị lỗi #VALUE! thì nhiều khả năng lỗi này do các nguyên nhân sau đây:

Hàm COUNTIF / COUNTIFS tham chiếu tới vùng ở 1 File Excel đang đóng

Nguyên nhân: Nếu hàm COUNTIF và COUNTIFS tham chiếu tới 1 vùng trong file Excel đang đóng thì kết quả của hàm trả về là #VALUE!. Lỗi này cũng gặp phải với các hàm SUMIF, SUMIFS, COUNTBLANK

Cách giải quyết: 

  • Cách 1: Mở Workbook hay file Excel được tham chiếu tới sau đó trở lại công thức COUNTIF rồi bấm phím F9 để Excel tính toán lại công thức này
  • Cách 2: Sử dụng hàm SUMPRODUCT hoặc hàm mảng trong Excel để giải quyết vấn đề này

Chuỗi trong phần điều kiện của hàm COUNTIF hoặc COUNTIFS có chứa nhiều hơn 255 kí tự

Chúng ta đều biết cú pháp của hàm COUNTIF như sau:

=COUNTIF ( <vùng>, <điều kiện đếm>)

Nếu tham số <điều kiện đếm> có số kí tự nhiều hơn 255 thì kết quả là hàm COUNTIF này cũng trả về lỗi #VALUE!

Để có một cái nhìn tổng quan về tất cả các lỗi thường gặp trong Excel, mời các bạn tham khảo bài viết sau đây của Học Excel Online:

Tổng hợp các cách khắc phục lỗi excel


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản