Cách sắp xếp dữ liệu theo giá trị xuất hiện thường xuyên nhất trong Excel

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách sắp xếp dữ liệu theo giá trị xuất hiện thường xuyên nhất.

Sắp xếp dữ liệu theo giá trị xuất hiện thường xuyên nhất bằng cột phụ

Trong Excel, không có tính năng trực tiếp nào giúp bạn sắp xếp dữ liệu theo tần suất xuất hiện ngay lập tức, bạn cần đếm số lần xuất hiện của giá trị trước, sau đó sử dụng tính năng sắp xếp trong Excel.

1. Chọn một ô trống bên cạnh cột gốc, nhập công thức =COUNTIF($A$2:$A$16,A2), sao chép công thức sang các ô bạn muốn.

Chú ý. Trong công thức trên, A2:A16 là danh sách cụ thể bạn muốn sắp xếp theo tần suất giá trị xuất hiện, A2 là dữ liệu đầu tiên của danh sách này.

2. Chọn các ô chứa công thức, nhấn Data > Sort A to Z hoặc Sort Z to A.

3. Trong hộp thoại, đánh dấu chọn Expand the selection, nhấn nút Sort.

4. Cột gốc đã được sắp xếp theo tần suất xuất hiện của giá trị. Nếu cần, bạn có thể xóa cột phụ.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản