Cách nhanh chóng chuyển đổi đồng Dollar, Pound, Euro trong Excel

Giả sử bạn có một danh sách doanh thu và chi phí đơn vị đô la Mỹ, và bạn muốn chuyển chúng sang đồng Euro hoặc bảng Anh, hoặc các loại tiền khác. Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn một số cách để giải quyết vấn đề trên.

doc-dollar-euro-1

Chuyển đổi giữa đô la mỹ, bảng Anh, Euro dựa trên tỷ giá

Cách thường dùng nhất là tìm tỷ giá giữa hai loại tiền tệ. Ví dụ chuyển đổi đô la Mỹ sang euro, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. Kiếm tỷ giá của đô la Mỹ và euro, và giả sử tỷ giá hiện tại là 1 đô Mỹ = 0.726089 Euros.

2. Trong ô B2, nhập công thức =A2*0.726089, nhấn Enter.

doc-dollar-euro-2

3. Nhấn ô B2, kéo cho công thức phủ vùng B3:B10

doc-dollar-euro-3

4. Bạn cũng có thể chuyển đổi đô Mỹ thành bảng Anh, bảng Anh thành Euro, bảng Anh thành đô Mỹ, Euro thành bảng Anh, Euro thành đô Mỹ một cách dễ dàng.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản