Cách kích hoạt tài khoá học Excel tại Học Excel Online

Sau khi bạn đăng ký mua khoá học tại Học Excel Onlinebạn sẽ nhận được 1 email kích hoạt và hướng dẫn đăng nhập và kích hoạt khoá học để bắt đầu học.

Video ngắn sau sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt khoá học và bắt đầu học tập:

Tham khảo danh sách khoá học:


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản