Cách để dùng cùng một cách lọc cho nhiều bảng Pivot Table

Thỉnh thoảng, bạn muốn tạo nhiều bảng Pivot Table dựa vào cùng một nguồn dữ liệu, bạn lọc một bảng pivot và muốn những bảng pivot khác cũng được lọc cùng cách thức. Học Exceel Online muốn giới thiệu tính năng Slicer trong Excel 2010 và 2013.
1. Tạo các bảng Pivot dựa trên cùng một nguồn dữ liệu như hình sau:

2. Nhấp vào bất kì ô nào trong Pivot Table để mở PivotTable Tools, sau đó nhấp Options > Insert Slicer > Insert Slicer

doc-filter-pivottables-1Mẹo: Trong Excel 2013, hãy chọn Analyze > Insert Slicer.

3. Trong hộp thoại Insert Slicers, chọn những trường dữ liệu cần lọc,  sau đó nhấp OK

4. Sau khi tạo Slicer, hãy chọn chúng để hiện tab Slicer Tools, nhấp Options > PivotTable Connections

doc-filter-pivottables-1

5. Trong hộp thoại PivotTable Connections, đánh dấu pivot table mà bạn muốn lọc cùng lúc

doc-filter-pivottables-1

6. Nhấn OK để đóng nó lại, khi bạn nhấp vào một mục của danh sách Slicer, tất cả các mục liên quan sẽ cùng lúc được lọc một lần

Chú ý: Phiên bản 2007 không có tính năng này.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản