Cách cộng những ô tính giống nhau trong nhiều trang tính trong Excel

Nếu bạn có một bảng tính, bạn muốn cộng các giá trị trong cùng ô tính như là ô A2 trong mỗi trang tính. Bạn có thể sao chép chúng vào một cột rồi thực hiện phép cộng. Tuy nhiên, nếu có nhiều trang tính trong bảng tính, phương pháp này rất mất thời gian. Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu một vài cách nhanh chóng để giải quyết vấn đề.

Cộng ô tính giống nhau trong nhiều trang tính bằng công thức

May thay, có một công thức có thể giúp bạn nhanh chóng cộng tổng các giá trị trong các ô tính giống nhau trong từng trang tính.

Chọn một ô trống bạn muốn hiển thị kết quả, gõ công thức sau =SUM(Sheet1:Sheet7!A2), nhấn Enter. Kết quả hiển thị trong ô được chọn.

Mẹo.

1. Trong công thức trên, Sheet1:Sheet7 biểu thị cho từ Sheet1 đến Sheet7, bạn có thể thay đổi chúng khi bạn cần.

2. Nếu dữ liệu gốc thay đổi, kết quả cũng thay đổi.

3. Công thức trên chỉ có thể cộng tổng các ô tính giống nhau trong tất cả trang tính. Nếu bạn chỉ muốn cộng tổng các ô giống nhau trong một vài trang tính, bạn có thể sử dụng công thức =SUM(Sheet1!A2,Sheet2!A2,Sheet5!A2,Sheet7!A2) (Bạn cần gõ dấu phẩy để ngắn cách các trang tính).


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản