Cách chèn ảnh để khi lọc ảnh không bị lệch trong Excel

Chia sẻ bài viết này:

Cách chèn ảnh để khi lọc ảnh không bị lệch trong Excel

Video này sẽ cung cấp các nội dung sau:

  • Cách sử dụng Selection Pane, phím tắt để bật selection Pane
  • Cách chèn ảnh trong Excel
  • Cách chọn nhiều hình ảnh và shapes trong Excel
  • Cách thay đổi kích thước của nhiều ảnh, shapes cùng lúc trong Excel
  • Cách chỉnh properties của ảnh hoặc shapes trong Excel để khi filter ảnh không bị lệch


Chia sẻ bài viết này: