Cách chèn ảnh để khi lọc ảnh không bị lệch trong Excel

Cách chèn ảnh để khi lọc ảnh không bị lệch trong Excel

Video này sẽ cung cấp các nội dung sau:

  • Cách sử dụng Selection Pane, phím tắt để bật selection Pane
  • Cách chèn ảnh trong Excel
  • Cách chọn nhiều hình ảnh và shapes trong Excel
  • Cách thay đổi kích thước của nhiều ảnh, shapes cùng lúc trong Excel
  • Cách chỉnh properties của ảnh hoặc shapes trong Excel để khi filter ảnh không bị lệch