Cách AutoSum nhiều cột/hàng/trang tính trong Excel

Thông thường, chúng ta có thể cộng tổng một cột hoặc một hàng dễ dàng bằng công thức SUM trong Excel. Thật ra, chúng ta còn có thể sử dụng công thức AutoSum để cộng tổng giá trị nhanh chóng mà không gần gõ công thức SUM vào ô tính.

Tìm nút/công thức AutoSum trong Excel

Chúng ta có thể dễ dàng tìm ra nút AutoSum hoặc công thức trong nhóm Function Library trên thẻ Formulas.

doc-autosum-2

Bạn cũng có thể tìm ra nút AutoSum hoặc công thức trong nhóm Editing trên thẻ Home.

Phím tắt/Hotkey của hàm AutoSum trong Excel

Hotkey/Phím tắt của hàm AutoSum là Alt + =.

Chọn một danh sách dữ liệu, nhấn Alt + =, sau đó giá trị tổng sẽ được thêm vào dưới danh sách.

AutoSum nhiều cột/hàng trong Excel

Không chỉ cộng tổng một danh sách dữ liệu trong Excel, AutoSum còn tính toán giá trị tổng của nhiều cột và nhiều hàng cùng lúc.

AutoSum nhiều cột

1. Chọn nhiều cột bạn muốn AutoSum như hình dưới đây.

2. Sử dụng hàm AutoSum bằng cách nhấn Alt + =.

Chú ý. Bạn có thể sử dụng hàm AutoSum bằng cách nhấn Formula > AutoSum, hoặc nhấn Home > AutoSum.

AutoSum nhiều hàng

1. Chọn nhiều hàng và chọn thêm một cột trống bên phải những hàng này như trong hình.

2. Sử dụng AutoSum bằng cách nhấn Alt + =.

AutoSum nhiều trang tính trong Excel

Giả sử bạn có ba dãy số trong vùng dữ liệu A1:B2 từ Sheet1 đến Sheet3, bạn muốn tính tổng những dãy số này ở các trang tính.

Thật ra, bạn có thể gõ công thức =SUM(Sheet1:Sheet3!A1:B2) vào ô trống và nhấn Enter.

Chú ý. Công thức =SUM(Sheet1:Sheet3!A1:B2) yêu cầu các trang tính (Sheet1, Sheet2, Sheet3) phải liền kề trong thanh SheetTab, các chuỗi số phải ở cùng vùng dữ liệu (A1:B2) trong mỗi trang tính.

AutoSum nhân trong Excel

Bạn có một cái bảng theo dõi hàng như hình sau, bạn muốn tính tổng tiền bằng cách nhân cột Price và cột Weight, sau đó tự động cộng tổng và nhân kết quả, bạn có thể sử dụng hàm SUMPRODUCT.

Gõ công thức =SUMPRODUCT(B2:B15,C2:C15) vào ô trống, nhấn Enter.

Chú ý. Trong công thức =SUMPRODUCT(B2:B15,C2:C15), B2:B15 là cột Price, C2:C15 là cột Weight, bạn cũng có thể thay đổi nếu muốn.

Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải sử dụng tốt cả các công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH  … Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …

Toàn bộ những kiến thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học EX101 – Excel từ cơ bản tới chuyên gia của Học Excel Online. Hiện nay hệ thống đang có ưu đãi rất lớn cho bạn khi đăng ký tham gia khóa học. Chi tiết xem tại: HocExcel.Online


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản