Biểu đồ động với hàm Index, Row và Scroll bar control

Trước khi bắt tay vào làm theo bài viết này, đây là sản phẩm mà các bạn sẽ nhận được sau khi hoàn thành

Kĩ thuật được sử dụng trong bài viết này có thể được gọi là “Sliding Windows” – hay là cửa sổ trượt *, bởi vì chúng ta có dữ liệu từ năm 1950 đến 2017, tuy nhiên chúng ta sẽ không vẽ biểu đồ dân số thế giới cho tất cả các năm ấy, chúng ta sẽ chỉ nhìn vào 5 đến 10 năm mà thôi. Từ suy nghĩ đó, ta hình dung ra kĩ thuật này giống như 1 cửa sổ trượt.

*Nhiều kĩ thuật khác được trình bày trong khoá học DV101 – Hiểu và phân tích dữ liệu qua biểu đồ Excel

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

Dữ liệu của chúng ta là dữ liệu dân số thế giới từ năm 1950 đến 2017, được lưu trong bảng tính raw data nghĩa là dữ liệu thô. Trong bảng dữ liệu thô này, chúng ta sẽ đặt 2 name ranges với vùng tham chiếu như sau:

  1. year: A2:A69
  2. population: B2:B69

 

Bước 2: Xử lý dữ liệu trong Excel

Chúng ta sẽ không vẽ ngay biểu đồ dựa trên dữ liệu thô, do đó từ dữ liệu thô, chúng ta sẽ xử lý dữ liệu trên 1 bảng tính mới gọi là processed data

Các công thức được sử dụng để xử lý dữ liệu này:

  • A2=INDEX(year,$C$1 + ROW() – 2)
  • B2=ROUND(Index(year,$C$1 + ROW() – 2)/1000000,0)
  • C2=”World Population “&A2&” – “&A6

Xem thêm: Học Excel kế toán bán hàng

Bước 3: vẽ đồ thị dựa trên dữ liệu đã được xử lý

Phần này mời các bạn theo dõi video

Download tài liệu Excel kèm theo bài viết

[sociallocker id=2748]

https://goo.gl/c8SW2Z

[/sociallocker]

Khám phá thêm thật nhiều kiến thức với Học Excel Online:

  1. Học Excel, Có Việc Ngay: https://www.hocexcel.online/ex101
  2. Hãy để VBA giúp bạn: https://www.hocexcel.online/vba101
  3. Hiểu và phân tích dữ liệu với Excel: https://www.hocexcel.online/dv101
  4. Hãy làm kế toán với VBA: https://www.hocexcel.online/im101
  5. Quản lý kho hàng trong Excel: https://www.hocexcel.online/im201

Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản