#71 ● So sánh 2 danh sách và tô màu sự khác nhau

Bạn có 2 danh sách rất dài và phải đối chiếu sự khác nhau giữa 2 danh sách này. Làm thế nào để biết thành phần nào trong danh sách thứ nhất không xuất hiện hay có mặt trong danh sách thứ 2 hoặc ngược lại? Sự kết hợp giữa COUNTIFConditional Formatting trong Excel sẽ giúp bạn thực hiện điều đó một cách nhanh chóng qua những bước đơn giản như trong video sau đây.

P.S: video sử dụng Excel 2016 để thực hiện ví dụ này, cách này vẫn sẽ áp dụng tốt cho Excel 2007, Excel 2010 hoặc Excel 2013

Có thể bạn cũng quan tâm:

  1. 60 Phím tắt thông dụng trong Windows và các ứng dụng
  2. Bài tập Excel giúp bạn thành thạo Excel cơ bản trong vòng 1 tiếng
  3. Tách tên, họ và tên đệm trong Excel không dùng công thức?

Có thể bạn sẽ quan tâm đến những bài viết sau: