#65 ● Các hàm trong EXCEL – Ứng dụng excel để quản lý kho hàng

Đây là bài số #65 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp


Ứng dụng excel để quản lý kho hàng thực phẩm. Sử dụng hàm ngày ngày tháng đơn giản để tính ngày hết hạn, số ngày cho đến ngày hết hạn, trạng thái hết hạn của mặt hàng. Sử dụng hàm if trong excel để đánh giá kết quả kiểm kho. Sử dụng conditional formating trong excel để tô màu các mặt hàng cần chú ý.

Download tài liệu Excel kèm theo video

Download Excel File

###Các kiến thức liên quan:

Excel cơ bản

Hàm if trong excel

Conditional Formating

Có thể bạn sẽ quan tâm đến những bài viết sau


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản