6 LỖI LÀM HÀM VLOOKUP KHÔNG HOẠT ĐỘNG

Hàm VLOOKUP là hàm tra cứu và tham chiếu phổ biến nhất trong Excel. Đây cũng là một trong những thủ thuật khó nhất và thông báo lỗi #N/A trong hàm Vloopkup đáng sợ có thể là một điều vô cùng phổ biến. Bài viết này, Học Excel Online sẽ đề cập đến 6 lỗi phổ biến nhất khiến hàm VLOOKUP không hoạt động.

Bạn cần có một phép toán chính xác

Tham số cuối cùng của hàm VLOOKUP, được gọi là range_lookup, hỏi bạn muốn chọn khớp gần đúng hay khớp chính xác.

Trong hầu hết trường hợp, mọi người đang tìm kiếm một sản phẩm, đơn hàng, nhân viên hoặc khách hàng cụ thể và do đố yêu cầu một kết quả chính xác. Khi tìm kiếm một giá trị duy nhất, phải nhập FALSE cho tham số range_lookup.

Tham số này là tùy chọn, nhưng nếu để trống, giá trị TRUE sẽ được mặc định. Giá trị TRUE dựa trên việc dữ liệu của bạn và sắp xếp theo thứ tự tăng dần để hoạt động.

Hình ảnh bên dưới cho thấy một hàm VLOOKUP với tham số range_lookup bị loại bỏ và giá trị không chính xác được trả về.

VLOOKUP function returned incorrect value because range_lookup argument is omitted
Bạn cần có một phép toán chính xác

Giải pháp

Nếu tìm giá trị duy nhất, thì nên nhập FALSE cho tham số cuối. Hàm VLOOKUP ở trên nên được nhập thành  =VLOOKUP(H3,B3:F11,2,FALSE).

Bạn cần có một phép toán chính xác 1
Bạn cần có một phép toán chính xác 1

Cố định vùng dữ liệu

Có thể bạn đang muốn sử dụng nhiều hàm VLOOKUP để tìm nhiều thông tin khác nhau về một biên bản. Nếu bạn có ý định sao chép hàm VLOOKUP của mình sang nhiều ô tính, bạn sẽ cần phải cố định bảng.

Hình ảnh dưới đây cho thấy một hàm VLOOKUP được nhập không chính xác. Vùng dữ liệu nhập sai được thể hiện qua tham chiếu lookup_value và table_array.

Giải pháp

Bảng dữ liệu tra cứu được nhập vào tham số table_array, bảng này cần được cố định để thuận tiện cho việc sao chép hàm VLOOKUP.

Nhấp công thức vào tham chiếu và nhấn phím F4 để cố định tham chiếu từ tương đối sang tuyệt đối. Công thức phải được nhập là =VLOOKUP($H$3,$B$3:$F$11,4,FALSE).

Trong ví dụ này, cả hai tham chiếu lookup_value và table_array đều được coi là tuyệt đối. Thông thường, bạn chỉ cần cố định table_array.

VLOOKUP entered incorrectly
Cố định vùng dữ liệu

Chèn thêm cột

Địa chỉ một cột, hoặc col_index_num, trong hàm VLOOKUP sử dụng để nhập thông tin.

Vì đây được nhập dưới dạng số chỉ mục nên nó dễ sai lệch. Nếu một cột mới được chèn vào bảng, nó có thể làm hàm VLOOKUP bị lỗi. Hình ảnh bên dưới cho thấy minh họa như vậy. 

VLOOKUP could stop working if you inserted new column in the lookup table
Chèn thêm cột

Số lượng nằm trong cột 3, nhưng sau khi một cố mới được chèn vào nó đã trở thành cột 4. Tuy nhiên, hàm VLOOKUP chưa tự động cập nhật.

Giải pháp 1

Một giải pháp có thể là bảo vệ trang tính để người dùng không thể chèn cột. Nếu người dùng cố chèn thêm cột, thì đó không phải là một giải giáp khả khi.

Giải pháp 2

Một sự lựa chọn khác là nhập hàm MATCH với trong tham số col_index_num vào hàm VLOOKUP.

Hàm MATCH có thể được sử dụng để tìm kiếm và chọn đúng cột cần thiết hỗ trợ cho hàm VLOOKUP. Điều này sẽ giúp cho chỉ số col_index_num luôn đúng khi chèn bất cứ cột nào mà không ảnh hưởng tới hàm VLOOKUP.

Công thức dưới đây sẽ minh họa rõ nét cho giải pháp trên.

Use the MATCH function to return dynamic col_index_num
Kết quả  chèn thêm cột

Mở rộng bảng biểu

Khi chèn nhiều hàng vào bảng, bạn cần cập nhật lại hàm VLOOKUP để đảm bảo rằng các hàng bổ sung cũng được thêm giá trị cần tìm. Hình ảnh bên dưới thể hiện hàm VLOOKUP không tìm kiếm hết giá trị trên toàn bộ bảng của mặt hàng trái cây.

VLOOKUP does not check newly added rows
Mở rộng bảng biểu

Giải pháp

Xem xét định dạng dưới dạng bảng (Excel 2007+) và thủ thuật này sẽ đảm bảo rằng hàm VLOOKUP luôn được kiểm tra toàn bộ bảng.

Để định dạng vùng dữ liệu của bảng biểu, chọn vùng dữ liệu bạn muốn thêm vào tham số table_array và click Home > Format as Table và chọn định dạng mẫu. Nếu nhấn chọn thẻ Design dưới thẻ Table Tools và thay đổi tên bảng.

Hàm VLOOKUP bên dưới thể hiện bảng Fruitlist đã được áp dụng.

Use named range in VLOOKUP function
Giải pháp mở rộng bảng biểu

Hàm VLOOKUP không thể tìm kiếm các giá trị bên trái

Một hạn chế của hàm VLOOKUP là nó không thể tìm kiếm các giá trị bên trái. Nó sẽ nhìn xuống cột bên trái của bảng và trả thông tin từ bên phải.

Giải pháp

Giải pháp cho điều này liên quan đến việc không sử dụng hàm VLOOKUP. Sử dụng kết hợp hàm INDEX và MATCH trong Excel là một cách thay thế phổ biến cho hàm VLOOKUP. Nó linh hoạt hơn nhiều.

Ví dụ dưới đây cho thấy nó được sử dụng để trả về thông tin ở bên trái của cột bạn đang xem.

Use INDEX and MATCH functions instead of VLOOKUP
Hàm VLOOKUP không thể tìm kiếm các giá trị bên trái

Bảng biểu chứa các giá trị bị trùng

Hàm VLOOKUP chỉ có thể trả về bảng đầu tiên phù hợp với giá trị bạn đã tìm kiếm.

Nếu bảng của bạn chứa các giá trị bị trùng thì hàm VLOOKUP sẽ không hoạt động.

Giải pháp 1

Danh sách có các giá trị trùng lặp và nếu không xem xét loại bỏ chúng, thì bạn có thể chọn bảng tính và nhấp vào Remove Duplicates trong thẻ Data.

Kiểm tra AbleBits Duplicate Remover để có công cụ hoàn chỉnh hơn và xử lý các bản sao trong Excel.

Giải pháp 2

Trong trường hợp danh sách của bạn nên có các bản sao, hàm VLOOKUP không phải là lựa chọn tối ưu. PivotTable là lựa chọn hoàn hảo để chọn giá trị và thay vào đó liệt kê kết quả.

Bảng dưới đây là danh sách các đơn đặt hàng. Giả sử bạn muốn trả lại tất cả các đơn đặt hàng cho một loại trái cây cụ thể.

Table with duplicated rows
Bảng biểu chứa các giá trị bị trùng

PivoTable đã được sử dụng để cho phép người dùng chọn ID phù hợp từ bộ lọc báo cáo và danh sách tất cả các đơn đặt hàng sẽ xuất hiện.

Use PivotTable to group duplicate rows
Bảng biểu chứa các giá trị bị trùng 1

Học Excel Online đã trình bày 6 lỗi phổ biến nhất mà hàm VLOOKUP không hoạt động. Được trang bị những kiến thức này, bạn chắc chắn sẽ ít gặp lại những rắc rối này trong tương lai hơn với hàm Excel.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

· · ·

Khóa học mới xuất bản