#52 ● Cách sử dụng hàm index và match trong Excel

Đây là bài số #52 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp


Download tài liệu Excel kèm theo video

Download Excel File

Các kiến thức liên quan:

Excel cơ bản


➤ Subscribe: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1

➤ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/

➤ Facebook page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online