#48 ● Hướng dẫn tạo form nhập dữ liệu trong Excel

Đây là bài số #48 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp


Hướng dẫn cách tạo form nhập dữ liệu trong excel 2013, 2010, 2007 và sử dụng Form nhập dữ liệu trong Excel không dùng VBA, Tạo Form Nhập Liệu Trong Excel. Tạo form nhập liệu không cần code VBA.

Các kiến thức liên quan:

Excel cơ bản


➤ Subscribe: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1

➤ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/

➤ Facebook page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản