#45 ● Đánh dấu dữ liệu lặp trong cột bằng Conditional Formatting, CountIF, VBA

Đây là bài số #45 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp


Hướng dẫn học Excel – 45 – Đánh dấu dữ liệu lặp trong cột. Sử dụng Conditional Formatting kết hợp với hàm CountIF trong Excel và VBA Bài sẽ nhắc lại việc loại bỏ dữ liệu lặp lại trong 1 cột bằng công cụ Remove Duplicates của Excel. Đánh dấu dữ liệu lặp lại từ lần thứ 2 hoặc tại 1 lần bất kì

Download tài liệu Excel kèm theo video

Download Excel File

Các kiến thức liên quan:

Sử dụng conditional Formatting để định dạng dữ liệu theo điều kiện

Sử dụng hàm Countif trong excel

Lập trình VBA trong Excel


➤ Subscribe: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1

➤ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/

➤ Facebook page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online

Có thể bạn sẽ quan tâm đến những bài viết sau


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản