Sử dụng hàm SUMIF / SUMIFs trong EXCEL

Để tính tổng theo điều kiện, ví dụ áp dụng trong các trường hợp tổng kết dữ liệu làm báo cáo, chúng ta có thể sử dụng hàm SUMIF

Cách sử dụng hàm sumif qua 1 số ví dụ

  • Sử dụng hàm sumif với 1 điều kiện
  • Sử dụng hàm sumifs với 2 hoặc nhiều điều kiện
  • Sử dụng hàm sumifs kết hợp với chức năng kiểm tra dữ liệu data validation trong excel
  • Sử dụng hàm sumifs với absolute cell reference
  • Sử dụng hàm sumifs với các điều kiện toán tử lớn hơn, nhỏ hơn, bằng …
  • Sử dụng hàm sumifs để trích xuất dữ liệu từ 1 bảng lớn hơn

Download tài liệu Excel kèm theo video

  1. Download tài liệu Excel, hàm SUMIF


 

Có thể bạn sẽ quan tâm đến những bài viết sau


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản