Xuất ra file PDF từ danh sách chọn trước bằng VBA

Để minh họa, tôi xét ví dụ sau đây :

  • Tôi có dữ liệu như sau :

  • Và đây là Sheet kết quả để lọc ra các phiếu Thu

Yêu cầu :

  • Xuất toàn bộ Phiếu thu ra các file PDF ra cùng thư mục chứa file excel
  • Tên của các file PDF được đặt theo cấu trúc [Ngày của phiếu thu] + [Số phiếu thu]

Đoạn code sau đây sẽ giúp bạn làm việc đó.

Và đây là kết quả :

Qua ví dụ trên, tôi mong bạn hãy lấy nó như một ví dụ để tạo ra các file PDF từ một danh sách có sẵn.

TẢI VỀ

Để tìm hiểu về VBA nhắm nâng cao khả năng xử lý công việc. Bạn click vào banner ở cuối bài viết nhé.

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

 


Tác giả: TgDuy

· · ·

Khóa học mới xuất bản