Phát hiện và xử lý lỗi công thức trong Excel

Trong quá trình làm việc với Excel của mình, chắc chắn các bạn đã gặp các lỗi như sau:

Phát hiện và xử lý lỗi công thức trong Excel
Phát hiện và xử lý lỗi công thức trong Excel
  1. #DIV/0! – lỗi chia cho số 0. VD: =1/0
  2. #NAME? – lỗi không tồn tại name range, rất hay gặp khi các bạn gõ sai một công thức. VD: =SUMM(1,2) thay vì =SUM(1,2) chẳng hạn
  3. #N/A – Thường xảy ra khi các hàm tìm kiếm không tìm được giá trị cần tìm kiếm
  4. #REF! – Để tạo ra lỗi này, bạn nhập thử làm như sau: nhập vào A1=1, B1=2, C1=A1+B1. Sau đó xoá cột B đi
  5. #NUM! – Thử công thức sau đây trong ô bất kì để tạo ra lỗi này: =SQRT(-2)
  6. #VALUE! – Thử công thức sau đây để tạo ra lỗi này =3+”hi”
  7. #NULL! – Công thức để tạo ra lỗi này là =A1:B1 D1:E1 (giữa A1:B1 và D1:E1 là 1 dấu cách)

Bình thường, khi sử dụng các công thức có thể phát sinh lỗi, chúng ta chỉ sử dụng công thức chung chung là IFERROR đối với bản Excel từ 2007 trở lên và kết hợp IF(ISERROR) với Excel 2003 trở về trước. Cách làm này không đảm bảo tính chắc chắn trong mọi trường hợp và có thể xảy ra sai sót. Vậy Excel còn hỗ trợ những cách nào để kiểm tra và bẫy lỗi nữa?

Phát hiện và xử lý lỗi công thức trong Excel
Phát hiện và xử lý lỗi công thức trong Excel

Công thức tổng quát của các hàm phát hiện và xử lý lỗi:

=HÀM_XỬ_LÝ_LỖI(<công thức cần bẫy lỗi>, <giá trị trả về nếu có lỗi>)

Sử dụng hàm IFERROR để phát hiện và sửa lỗi

=IFERROR(<công thức cần bẫy lỗi>,<giá trị trả về nếu có lỗi>)

Nếu công thức không có lỗi, mặc định hàm IFERROR sẽ trả về kết quả của công thức đó 1 cách bình thường

Sử dụng hàm IFNA để phát hiện và sửa lỗi

=IFNA(<công thức cần bẫy lỗi>,<giá trị trả về nếu không lỗi>, <giá trị trả về nếu có lỗi>)

Sử dụng kết hợp IF(ISERROR) để phát hiện và sửa lỗi

=IF(ISERROR(<công thức cần bẫy lỗi>),<giá trị trả về nếu không lỗi>, <giá trị trả về nếu có lỗi>)

Sử dụng hàm ISERR để phát hiện ra lỗi

=ISERR(<công thức cần bẫy lỗi>)

Chú ý lỗi #N/A sẽ không được phát hiện ra bởi hàm ISERR

Chặt chẽ nhất: Kiểm tra lỗi sai và xử lý tương ứng với hàm ERROR.TYPE kết hợp với kiểm tra xem lỗi là gì với hàm IF.

Xem thêm: Hàm IF, lồng ghép hàm IF với nhiều điều kiện, IFERROR, IFNA và nhiều hơn nữa

Download tài liệu kèm theo

[sociallocker id=457]

Download

[/sociallocker]

Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta cần nắm vững và sử dụng tốt các hàm và các công cụ của Excel. Một số hàm Excel nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … và một số công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table … sẽ giúp bạn trong rất nhiều trong việc xử lý dữ liệu.

Toàn bộ những kiến thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học EX101 – Excel từ cơ bản tới chuyên gia của Học Excel Online. Hiện nay hệ thống đang có ưu đãi rất lớn cho bạn khi đăng ký tham gia khóa học. Chi tiết xem tại: HocExcel.Online


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản