Xóa ký tự ẩn trong Excel

Khi nhận được file xuất từ các phần mềm, hoặc copy từ các phần mềm khác, đôi khi trong text sẽ tồn tại những ký tự lạ, ký tự ẩn. Việc loại bỏ chúng là cần thiết. Có khá nhiều giải pháp đã được đưa ra, tuy nhiên thường chưa triệt để. Đây là một giải pháp có tính hệ thống, giúp bạn hiểu được cội nguồn của những ký tự đó. Rồi từ đó đưa ra phương pháp xóa ký tự ẩn.

https://www.youtube.com/watch?v=TzhaEVCiWl4


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản