[VBA] Ẩn dòng theo điều kiện

Chào bạn đã đến với HocExcel.online. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ẩn dòng theo điều kiện . Ta xét ví dụ sau đây . Vùng [A1:A100]  chứa các số , ô bị lỗi công thức, các ô không có dữ liệu. Mục tiêu là ta sẽ ẩn các dòng bị lỗi và có dòng không có dữ liệu đi. Ngoài ra bài này các bạn sẽ tiếp cận với việc sử dụng kiểu biến Boolean . Kiểu biến này chỉ có hai giá trị là true và false (Đúng và Sai) Ví dụ ở đây mình khai báo biến :
Dim CHK as Boolean
Ta xét hai điều kiện nếu  dòng đó lỗi hoặc rỗng thì biến CHK này = true và ta thực hiện việc ẩn dòng. Bạn hình dung cách mình dùng Biến CHK này như một cái công tắc bóng đèn chỉ có hai nút tắt và mở Cụ thể Code như sau :
Sub hidden() Dim R As Range, CHK As Boolean For Each R In Sheet1.Range(“A1:A10”) CHK = False If VarType(R.Value) = vbError Then CHK = True Else If R.Value = “” Then CHK = True End If R.Entirerow.Hidden = CHK Next Set R = Nothing End Sub
Và Bonus thêm một code để hiện vùng [A1:A100]  lên :
Sub ShowRows() Sheet1.Range(“A1:A100”).EntireRow.Hidden = False End Sub
Enjoy . Chúc bạn học tốt cùng HocExcel.online DuyTG 

Tác giả: TgDuy

· · ·

Khóa học mới xuất bản

© Học Excel Online. All rights reserved.