Trộn nhiều ô trong cột có dữ liệu giống nhau

Để trộn nhiều ô trong 1 cột có dữ liệu giống nhau, chúng ta có thể sử dụng đoạn code VBA sau. Làm thế nào để sử dụng đoạn code này trong Excel của bạn? Hãy tham khảo bài viết Cách chạy file macro hoặc đoạn code VBA trong Excel

Để hiểu và viết được những đoạn code như thế này: mời bạn tham khảo khoá học VBA của Học Excel Online:

https://www.hocexcel.online/vba101


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản