Tra cứu thời gian bằng VBA

Trong Excel chúng ta biết tới những hàm xác định thời gian hiện tại như hàm Today, hàm Now. Vậy thì trong VBA chúng ta xác định thời gian hiện tại như thế nào? Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nội dung này nhé.

1. Những đối tượng xác định thời gian trong VBA

Xác định Ngày hiện tại

Để xác định ngày hiện tại trong VBA thì chúng ta sử dụng DATE chứ không phải TODAY. Câu lệnh gọi giá trị ngày hiện tại như sau:

Xác  định Ngày+Giờ hiện tại

Sử dụng đối tượng là NOW, tương tự hàm NOW trong Excel

Câu lệnh gọi giá trị ngày giờ hiện tại như sau:

2. Ứng dụng xác định thời gian thực hiện 1 câu lệnh VBA

Tại mỗi thời điểm bắt đầu và kết thúc mỗi câu lệnh thì giá trị thời gian xác định bởi NOW là khác nhau. Do đó chúng ta có thể dựa vào điều này để xác định độ chênh lệch thời gian khi bắt đầu và khi kết thúc 1 câu lệnh. Đó chính là thời gian VBA thực hiện xong câu lệnh đó.

Biến  “t” là thời điểm bắt đầu, khi gán biến t cho thời điểm đó thì giá trị thời điểm đó sẽ được ghi nhận và cố định lại.

Khi kết thúc câu lệnh thì giá trị Now sẽ thay đổi. Now() – t sẽ thể hiện được  độ lệch giữa 2 khoảng thời gian.

Format lại giá trị hiệu của 2 khoảng thời gian về dạng giờ:phút:giây để xác định cụ thể độ lệch thời gian.

Việc sử dụng biến thời gian trong VBA rất đơn giản. Bạn chỉ cần gán giá trị thời gian đó vào biến. Tại thời điểm gán thì giá trị thời gian đó sẽ được lưu lại và có thể sử dụng vào vị trí bất kỳ sau khi gán.

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!


Tác giả: duongquan211287

· · ·

Khóa học mới xuất bản