Tổng hợp về đối tượng collection trong VBA

Tổng hợp về cách khai báo và sử dụng đối tượng collection trong ngôn ngữ lập trình VBA. Link download ở đây

Vậy Collection trong VBA là gì? Collection là 1 đối tượng rất quan trọng trong ngông ngữ VBA. Chúng ta có thể đã làm việc với các đối tượng Collection này rồi, ví dụ như: Workbooks, Worksheets, Range và Cells.

Sử dụng Collection trong trường hợp nào?

Mảng và Collection có thể sử dụng thay thế nhau trong nhiều trường hợp. Nhưng Collection nên được sử dụng khi ghi dữ liệu nhiều mà không biết có bao nhiêu dữ liệu để ghi. Việc này sẽ đem lại tốc độ nhanh hơn so với việc “cơi nới” 1 mảng động đã định nghĩa bằng từ khoá Redim Preserve.

Các tác vụ liên quan đến việc sử dụng Collection

 

 

 

[sẽ tiếp tục…]

Khám phá thêm thật nhiều kiến thức với Học Excel Online:
? Học Excel, Có Việc Ngay: http://bit.ly/heoEDM01a
? Lập trình VBA nâng cao khả năng Excel: http://bit.ly/heoEDM02a
? Trở thành siêu nhân báo cáo và biểu đồ: http://bit.ly/heoEDM05a
? Excel từ đơn giản đến chuyên gia: http://bit.ly/heoEDM06a
? Hãy để Excel 2010 giúp bạn: http://bit.ly/heoEDM07a

 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản