Tổng hợp các cách lấy tỷ giá ngoại tệ từ VCB vào Excel, Google Sheets

Để phục vụ cho công việc nghiên cứu, phân tích, các bạn chắc có lúc sẽ cần lấy tỷ giá ngoại tệ từ một trang Web vào trong Excel hoặc Google Sheets. Trong bài này, Học Excel Online đề cập phương pháp và công cụ để chúng ta có thể lấy dữ liệu từ trang VCB vào Excel hoặc Google Sheets

Cách lấy dữ liệu tỷ giá ngoại tệ sử dụng Google Sheets

Cách lấy dữ liệu tỷ giá ngoại tệ từ VCB bằng Power Query trong Excel/Power BI

Cách lấy tỷ giá ngoại tệ từ VCB vào Excel bằng hàm WebService, FilterXML

Trong bài này, Học Excel Online đã đề cập phương pháp và công cụ giúp các bạn dễ dàng trong việc lấy tỉ giá ngoại tệ rồi. Theo dói chúng tôi để cập nhật thêm những kiên thức bổ ích nào!


Khóa học mới xuất bản