Tổng hợp báo cáo và biểu đồ động trong Excel

Báo cáo động hay các biểu đồ động mà người dùng có thể tương tác được với các thành phần trong bảng tính ví dụ như Dropdown, nút lệnh , hyperlinks được gọi là Dashboard. Dashboard cho chúng ta biết được những thông tin thiết yếu như KPI, các chỉ số cần lưu ý khi khối lượng dữ liệu nhiều và thay đổi liên tục. Thay vì nhìn vào các con số khô khan trên bảng tính thì Dashboard giúp chúng ta có 1 cái nhìn rất trực quan về dữ liệu. Bài viết này sẽ tổng hợp các Dashboard để các bạn tham khảo. Trong video là demo của 9 Dashboard đầu tiên. Các Dashboards này đều hoạt động tốt với Excel 2010 trở lên, một số Dashboards có chứa Macro.

Hãy chia sẻ bài viết để download cả 9 dashboards

Download:
Kĩ thuật tạo ra những báo cáo như trên được trình bày trong khoá học: