Tổng cục thuế mở rộng vùng thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày 16/04/2018 Tổng cục thuế ban hành quyết định số 526/QĐ – BTC về việc mở rộng vùng thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có chữ ký có mã xác thực của cơ quan thuế.

HocExcelOnline thông báo để bạn được biết.

Bạn có thể tải về QĐ 52/QĐ-BTC tại đây

Chúc bạn học tốt cùng HocExcel.Online