Thuế GTGT :

Nguồn gốc của thuế GTGT

Nguồn gốc của thuế GTGT Thuế GTGT khởi nguồn từ đâu? Được áp dụng vào nước ta lần đầu tiên khi nào. HocExcelOnline xin chia sẽ với mọi người. Thuế GTGT khởi nguồn từ đâu ? Năm 1954,Pháp là nước đầu tiên …

[HƯỚNG DẪN] – Hoàn thuế GTGT

Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai …

[HƯỚNG DẪN] – Khấu trừ Thuế GTGT

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT …

Các căn cứ để tính Thuế GTGT

Căn cứ tính thuế Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất. Giá tính thuế Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có …