Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân với thù lao từ dự án ngoài và đào tạo nhân viên mới

Học Excel Online nhận được một câu hỏi rất thú vị từ học viên của khóa Kế toán tổng hợp từ A-Z về vấn đề tính thuế thu nhập cá nhân với thù lao từ dự án ngoài và đào tạo nhân viên mới như sau:

Chào các thầy cô. Chồng tôi làm ở một công tư chuyên về dịch vụ tư vấn đầu tư bất động sản tại Hà Nội. Những tháng gần đây, chồng tôi liên tục phải tham gia hỗ trợ công ty hoàn thành những dự án lớn bên nước ngoài và phải tham gia giảng dạy đào tạo rất nhiều nhân viên mới được tuyển dụng vào công ty. Sau khi hoàn thành dự án lớn và các lớp đào tạo nhân viên mới, chồng tôi được công ty trả một khoản tiền thù lao không nhỏ. Vậy khoản thù lao này có tính vào khoản thu nhập chịu thuế không ạ? Tôi xin cảm ơn thầy cô!

Câu hỏi của học viên là một câu hỏi không khó vì trường hợp này đã được quy định rõ ràng trong luật. Học Excel Online xin giải đáp câu hỏi này như sau:

“Căn cứ vào điều 2c khoản 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính:

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.”

Do đó tiền công chồng của bạn được trả do công ty chồng bạn ký kết hợp đồng lao động từ hoạt động hoàn thành các dự án lớn bên ngoài phạm vi công việc, tham gia đào tạo nhân viên mới sẽ tính vào thu nhập chịu thuế. Ở đây, bạn chú ý, thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động. Do đó, nếu những nhiệm vụ tương tự như trên được yêu cầu bởi họ hàng, hay bạn bè của chồng bạn thì sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế.

Các bạn nên tham khảo thêm những khoản thu nhập nào chịukhông chịu thuế thu nhập cá nhân của bọn mình nhé!

Chúc bạn học vui với Học Excel Online!


Tác giả: Ly Nguyen

· · ·

Khóa học mới xuất bản