Cach tìm tổng nhỏ hơn gần nhất với 1 giá trị trong cột

Đây là bài số #63 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp


Cho 1 cột các giá trị, nếu tính tổng các giá trị từ trên xuống ( tổng 1 giá trị đầu tiên, tổng 2 giá trị đầu tiên, tổng 3 giá trị đầu tiên, … tổng n giá trị đấu tiên). Tính n sao cho tổng đó nhỏ hơn gần nhất hoặc bằng 1 giá trị cho trước.

Download tài liệu Excel kèm theo video

Download Excel File

Các kiến thức liên quan:

Excel cơ bản

VBA trong Excel

Có thể bạn sẽ quan tâm đến những bài viết sau


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản