Tìm dòng cuối trong VBA, xác định dòng cuối chứa dữ liệu trong bảng

Share cùng mọi người hàm xác định hàng cuối cùng chứa dữ liệu của bảng dữ liệu. Cái này rất hay dùng trong vba.
+Đánh giá hàng cuối theo tất cả các cột của bảng, nên tính chính xác sẽ cao hơn.( mọi người thường chỉ áp dụng cho một cột)
+Trả lại nothing nếu không tìm thấy, đề phòng trường hợp xác định sai, dẫn tới viết đè dữ liệu. Code đa số của mọi người chưa có công đoạn này.
+Có thể dùng trong excel như một hàm.
+Hàm trả lại Range, nếu thích quy về row cũng rất dễ dàng.
Mọi người sẽ thấy lạ so với cách thông thường.
https://www.youtube.com/watch?v=K2MMIWhNcZA&feature=youtu.be
Ps: Nhớ share mạnh vào, như thể đây là lần share cuối cùng của bạn.

 

Nguồn: Nguyễn Ngọc Thu Hiền


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản