Tải về mẫu Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất năm 2018

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018 và Tải miễn phí mẫu Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200 trên Excel:

Hướng dẫn viết Giấy đề nghị tạm ứng trên Excel:

  • Đơn vị, địa chỉ: Ghi tên và địa chỉ đơn vị
  • Ngày … tháng … năm: Là ngày, tháng, năm lập Giấy đề nghị tạm ứng
  • Số: Số của giấy đề nghị tạm ứng
  • Kính gửi: Tên Bộ phận duyệt tạm ứng
  • Tên tôi là, Địa chỉ: Họ và tên, bộ phận của người đề nghị tạm ứng
  • Đề nghị cho tạm ứng số tiền: Số tiền cần được tạm ứng (bằng cả số và chữ)
  • Lý do tạm ứng: Ghi rõ mục đích sử dụng sốtiền tạm ứng (mua nguyên vật liệu, công tác phí, tiếp khách, …)
  • Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng, năm hoàn lại số tiền đã tạm ứng
  • Họ và tên, chữ ký của những người liên quan

Chú ý: 

– Giấy tạm ứng được lập người nhận tạm ứng thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công việc nào đó được phê duyệt

– Người nhận tạm ứng phải là người lao động làm việc tại doanh nghiệp

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

– Giấy đề nghị tạm ứng được lập và chuyển cho kế toán trưởng xem xét.
Kế toán trưởng ghi ý kiến đề nghị giám đốc duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập Phiếu chi kèm theo giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!