Tải về mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất năm 2018

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán trên Excel.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo và tải mẫu Bảng  thanh toán tiền  thưởng theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 200 trên Excel:

Hướng dẫn lập Bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 200 trên Excel:

  • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng
  • Mẫu biên bản: Sử dụng Text box (Insert -> Text Box) để dễ dàng di chuyển cả box tới vị trí phù hợp mà không phụ thuộc vào thay đổi diện tích các cột
  • Quý … năm ...: Là quý, năm tiến hành lập bảng thanh toán tiền thưởng
  • Cột A,B,C: Ghi số thứ tự, họ tên, chức vụ, của người được thưởng
  • Cột 1: Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng
  • Cột 2,3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại
  • Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng
  • gày … tháng … năm: Là ngày, tháng, năm Giám đốc ký xác nhận
  • Họ tên và chữ ký của những người liên quan

Chú ý: 

– Bảng thanh toán tiền thưởng do phòng kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!