Tải miễn phí mẫu Phiếu thu theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất – 2018

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo mẫu Phiếu thu theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018 và Tải miễn phí mẫu Phiếu thu theo Thông tư 200. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 200 trên Excel:

Hướng dẫn cách viết Phiếu thu theo Thông tư 200 trên Excel:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi tên và địa chỉ đơn vị
 • Ngày … tháng … năm: Là ngày, tháng, năm lập phiếu
 • Quyển số, SốLà số thứ tự của quyển chứa phiếu thu và số của phiếu thu trong quyển
  Các Phiếu thu được đóng thành quyển. Phiếu thu được đánh số thứ tự liên tục trong một kỳ kế toán.
  Các Phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu; ngày, tháng, năm thu tiền.
 • Nợ, Có: Ghi các tài khoản Nợ, Có tương ứng
 • Họ và tên người nộp tiền: Ghi rõ Họ và tên người nộp tiền
 • Địa chỉ: Ghi rõ địa chỉ người nộp tiền
 • Lý do thu: Ghi rõ nội dung nộp tiền
 • Số tiền: Ghi rõ bằng số và bằng chữ số tiền thu
  Chú ý: Ghi rõ đơn vị tính (VNĐ, USA, …)
 • Kèm theo: Điền số lượng chứng từ gốc kèm theo
 • Họ tên, chữ ký của những người liên quan
 • Đã nhận đủ số tiền: Viết bằng chữ số tiền đã nhận đủ
 • Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): Ghi Tỷ giá ngoại tệ tại ngày xuất quỹ
 • Số tiền quy đổi: Số tiền được quy đổi ra đơn vị đồng tiền ghi sổ
  Chú ý: Liên phiếu thu gửi ra ngoài phải đóng dấu

Ghi chú:

– Phiếu thu được lập thành 03 liên

 • Liên 1: Lưu tại nơi lập phiếu
 • Liên 2:  Thủ quỹ lưu lại để ghi sổ quỹ, cuối ngày chuyển toàn bộ phiếu thu cùng những chứng từ gốc cho kế toán để vào sổ kế toán
 • Liên 3: Giao cho người nộp tiền

–  Kế toán lập phiếu thu, điền đầy đủ nội dung và ký vào phiếu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng và giám đốc ký, đóng dấu, tiếp tục chuyển qua thủ quỹ để nhập quỹ.
Sau khi nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực nhập bằng chữ vào phiếu thu, sau đó thủ quỹ ký và ghi rõ họ tên.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!