Tải miễn phí mẫu Phiếu chi theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất năm 2018

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo và tải mẫu Phiếu chi theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Phiếu chi theo Thông tư 200 trên Excel:

Hướng dẫn cách viết Phiếu chi theo Thông tư 200 trên Excel:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi tên và địa chỉ đơn vị
 • Ngày … tháng … năm: Là ngày, tháng, năm lập phiếu
 • Quyển số, SốLà số thứ tự của quyển chứa phiếu chi và số của phiếu chi trong quyển
  Các Phiếu chi được đóng thành quyển. Phiếu chi được đánh số thứ tự liên tục trong một kỳ kế toán.
  Các Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu; ngày, tháng, năm chi tiền.
 • Nợ, Có: Ghi các tài khoản Nợ, Có tương ứng
 • Họ và tên người nhận tiền: Ghi rõ Họ và tên người nhận tiền
 • Địa chỉ: Ghi rõ địa chỉ người nhận tiền
 • Lý do chi: Ghi rõ nội dung chi tiền
 • Số tiền: Ghi rõ bằng số và bằng chữ số tiền xuất quỹ
  Chú ý: Ghi rõ đơn vị tính (VNĐ, USA, …)
 • Kèm theo: Điền số lượng chứng từ gốc kèm theo
 • Họ tên, chữ ký của những người liên quan
 • Đã nhận đủ số tiền: Viết bằng chữ số tiền đã nhận đủ
 • Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): Ghi Tỷ giá ngoại tệ tại ngày xuất quỹ
 • Số tiền quy đổi: Số tiền được quy đổi ra đơn vị đồng tiền ghi sổ
  Chú ý: Liên phiếu chi gửi ra ngoài phải đóng dấu

Ghi chú:

– Phiếu chi được lập thành 03 liên

 • Liên 1: Lưu tại nơi lập phiếu
 • Liên 2: Thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ, chuyển cho kế toán cùng những chứng từ gốc để vào sổ kế toán
 • Liên 3: Giao cho người nhận tiền

– Chỉ chi tiền khi có đủ chữ ký của người lập phiếu, kế toán trưởng, thủ quỹ, giám đốc trên cả 03 liên

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

– Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền ghi số tiền đã nhận, ghi đầy đủ họ tên và ký vào Phiếu chi

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!