Tách đuôi file khỏi đường dẫn tới file trong Excel VBA

Trong việc xử lý dữ liệu, đặc biệt khi làm việc với nhiều file, chúng ta cần tách được phần mở rộng của file ra. Việc này có thể hoàn thành với công thức Excel. Tuy nhiên đó không phải là cách duy nhất, Học Excel Online đã mang tới cho bạn 1 hàm mới có thể làm việc này hết sức đơn giản và nhanh chóng như kĩ thuật được trình bày trong Video sau đây:


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản