Sử dụng Goal Seek trong Excel

Tính năng Goal Seek trong Excel thường dùng trong việc tìm doanh thu hoà vốn, tìm một đại lượng nào đó trong công thức để được kết quả như mong muốn. Cách sử dụng Goal Seek sẽ được nói rõ trong video sau đây:

Download tài liệu liên quan:

Download tài liệu Excel kèm theo video

Các kiến thức liên quan:

Series video về VBA trong excel

Bài số 48 – Tạo Form nhập liệu trong Excel


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản