Sử dụng phép toán logic để rút gọn công thức IF

Giả sử bạn là một người bán hàng, nếu doanh số sales của bạn nhiều hơn $ 10,000 thì bạn sẽ được bonus $ 500, nếu nhỏ hơn thì bạn không được bonus. Điều này có thể được thực hiện đơn giản trong Excel bằng 1 hàm IF như sau:

=IF(sales > 10000, 500, 0)

Trong công thức trên: sales là 1 name range chứa giá trị sales của bạn. Hàm IF phía trên có thể được viết lại như sau mà vẫn nhận được kết quả

=(sales > 10000) * 500

Tại sao lại như vậy?

Trong Excel, giá trị logic của TRUE khi được nhân với 1 số sẽ được hiểu tương tự như số 1 nhân với 1 số. Trong trường hợp này nếu mức sales của bạn lớn hơn $ 10,000 thì biểu thức (sales > 10000) sẽ trả về giá trị là TRUE, khi ta lấy TRUE * 500 điều này tương đương với lấy 1 * 500. Vậy nên kết quả đúng như kết quả của hàm IF phía trên mang lại.

Tương tự như vậy với 1 trường hợp sau đây, trường hợp này thay vì sử dụng 2 hàm IF, thì bạn có thể sử dụng logic tương tự như đã phân tích:

“Ví dụ 2: Bạn là người bán hàng, nếu doanh số trên $ 10,000 => bonus $ 500, nếu doanh số > $ 12,000 => bonus $ 500 + $ 250”

Hãy thử trực tiếp trên file Excel online phía dưới và khám phá cách viết công thức này. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây và đừng quên chia sẻ bài viết.

 


Khám phá thêm thật nhiều kiến thức với Học Excel Online:
? Học Excel, Có Việc Ngay: http://bit.ly/heoEDM01a
? Lập trình VBA nâng cao khả năng Excel: http://bit.ly/heoEDM02a
? Trở thành siêu nhân báo cáo và biểu đồ: http://bit.ly/heoEDM05a
? Excel từ đơn giản đến chuyên gia: http://bit.ly/heoEDM06a
? Hãy để Excel 2010 giúp bạn: http://bit.ly/heoEDM07a


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản