Rank IF, clustered index đánh số thứ tự theo điều kiện trong Excel

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Một ví dụ về đánh số thứ tự theo điều kiện trong Excel sử dụng hàm COUNTIFS

=COUNTIFS($A$2:$A$9,A2,$B$2:$B$9,">"&B2)+1
danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien

danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •