Rank IF, clustered index đánh số thứ tự theo điều kiện trong Excel

Một ví dụ về đánh số thứ tự theo điều kiện trong Excel sử dụng hàm COUNTIFS

=COUNTIFS($A$2:$A$9,A2,$B$2:$B$9,">"&B2)+1
danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien
danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien

Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản