Cách highlight dữ liệu bằng màu, mô phỏng chức năng của conditional formatting


Đây là bài số #09 trong loạt videos Hướng dẫn VBA trong Excel và ứng dụng của VBA trong công việc


Trong bài này, chúng ta sẽ sử dụng 1 đoạn VBA nhỏ để có thể highlight được dữ liệu theo quy luật: từ giá trị nhỏ nhất của dữ liệu đến giá trị lớn nhất của dữ liệu, mỗi thay đổi ứng với 1000 đơn vị sẽ được tô màu. Màu được tô theo 1 tông, màu càng đậm ứng với giá trị càng lớn, màu càng nhạt sẽ ứng với giá trị càng nhỏ.

Chúng ta sẽ sử dụng đến Macro Recorder đã được giới thiệu trong bài số 8, cùng với 1 số câu lệnh trong VBA như sau:

'Câu lệnh để tìm dòng cuối cùng của cột 1 có chứa dữ liệu trên bảng tính:

Cells(Rows.Count,1).End(xlUp).Row

Trong câu lệnh này, Rows.Count sẽ cho chúng ta biết số lượng dòng mà phiên bản excel hiện thời hỗ trợ, với Excel từ phiên bản 2007 trở về sau sẽ là hơn 1 triệu dòng; với Excel từ phiên bản 2003 trở về trước sẽ là 65384 dòng.

Download tài liệu kèm theo video tại đây

Download excel file

Các kiến thức liên quan:

Series video về VBA trong excel


➤ Subscribe: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1

➤ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/

➤ Facebook page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online

Có thể bạn sẽ quan tâm đến những bài viết sau


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản