Nhóm nhiều dòng dữ liệu theo điều kiện bằng VBA

Trong quá trình làm việc, chắc hẳn có lúc bạn đã gặp phải trường hợp phải nhóm nhiều dòng dữ liệu lại với nhau bằng chức năng Group, việc nhóm dữ liệu bằng tay sẽ rất mất thời gian. Thật may măn, việc này có thể được tự động hóa hoàn toàn bằng VBA. Trong ví dụ sau đây, chúng ta sẽ nhóm các dòng liền nhau mà cột B có giá trị là 0.

nhom-dong-du-lieu-theo-dieu-kien

Đoạn code sau đây sẽ giúp bạn nhóm dữ liệu của những dòng có chứa số 0 liền nhau:

Vả kết quả bạn nhận được như sau:

nhom-dong-du-lieu-theo-dieu-kien-01

Trong trường hợp bạn muốn bỏ Group dữ liệu bằng VBA, thì đoạn code sau đây sẽ giúp bạn làm điều đó:


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản