Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất năm 2018

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán trên Excel.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo và tải mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018:

Hướng dẫn lập mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 200 trên Excel:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng
 • Mẫu: Sử dụng Text box (Insert -> Text Box) để dễ dàng di chuyển cả box tới vị trí phù hợp mà không phụ thuộc vào thay đổi diện tích các cột
 • Ngày … tháng … năm …: Là ngày, tháng, năm lập phiếu
 • Số: Là số của phiếu báo
 • Bộ phận sử dụng: Ghi rõ bộ phận nào sử dụng vật tư
 • Cột A (STT): Điền các STT từ 1 của các vật tư
 • Cột B (Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư):  Ghi rõ tên của vật tư
 • Cột C (Mã số): Ghi mã số, ký hiệu của vật tư
 • Cột D (Đơn vị tính): Điền đơn vị tính của vật tư (kg, cái, chiếc, …)
 • Cột 1 (Số lượng):  Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ ở đơn vị sử dụng được phân thành hai loại:- Nếu vật tư không cần sử dụng nữa thì lập Phiếu nhập kho (Mẫu số 02 – VT) và nộp lại kho.- Nếu vật tư còn sử dụng tiếp thì bộ phận sử dụng lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thành 2 bản
 • Cột E (Lý do: còn sử dụng hay trả lại)
 • Họ tên và chữ ký của Phụ trách bộ phận sử dụng vật tư

Chú ý:

– Phụ trách bộ phận sử dụng ký tên:

 • 1 bản giao cho phòng vật tư (nếu có);
 • 1 bản giao cho phòng kế toán.

– Link: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 200 trên Excel

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel: