Tô màu khác nhau cho mỗi giá trị lặp lại

Tô màu khác nhau cho mỗi giá trị lặp lại

  01 to mau   Để tô màu khác nhau cho mỗi giá trị lặp lại, các bạn có thể tham khảo đoạn macro trong file Excel sau đây. Đoạn macro/VBA code trong file, các bạn có thể dùng cho file của riêng mình Download

Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản

© Học Excel Online. All rights reserved.