Tô màu khác nhau cho mỗi giá trị lặp lại

Tô màu khác nhau cho mỗi giá trị lặp lại

 

01 to mau

 

Để tô màu khác nhau cho mỗi giá trị lặp lại, các bạn có thể tham khảo đoạn macro trong file Excel sau đây.

Đoạn macro/VBA code trong file, các bạn có thể dùng cho file của riêng mình

Download


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản