Mẫu Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất năm 2018

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán trên Excel.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo và tải mẫu Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 200 trên Excel:

Hướng dẫn lập mẫu Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 200 trên Excel:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng
 • Mẫu: Sử dụng Text box (Insert -> Text Box) để dễ dàng di chuyển cả box tới vị trí phù hợp mà không phụ thuộc vào thay đổi diện tích các cột
 • Ngày … tháng … năm: Ghi rõ ngày, tháng, năm lập hợp đồng
 • Số: Số của hợp đồng giao khoán
 • Họ và tên … chức vụ, Đại diện … bên giao khoán/bên nhận khoán: Thông tin về họ tên, chức vụ đại diện cho phòng, ban, bộ phận của bên giao khoán và bên nhận khoán
 • Phần I. Điều khoản chung:

Phương thức giao khoán: Ghi rõ phương thức giao khoán cho người nhận khoán.

Điều kiện thực hiện hợp đồng: Ghi rõ các điều kiện cam kết của 2 bên khi ký hợp đồng giao khoán.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện công việc nhận khoán từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc hợp đồng.

Các điều kiện khác: Ghi rõ các điều kiện khác khi ký kết hợp đồng.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

 • Phần II. Điều khoản cụ thể:

Ghi rõ nội dung các công việc khoán, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán và người giao khoán (như điều kiện làm việc, yêu cầu sản phẩm (công việc) khoán, thời gian hoàn thành và số tiền phải thành toán) đối với bên nhận khoán.

 • Họ tên, chữ ký của đại diện bên giao khoán, bên nhận khoán, người lập và kế toán trưởng bên giao khoán

Chú ý:

– Hợp đồng giao khoán do bên giao khoán lập thành 3 bản :

 • 01 bản giao cho người nhận khoán;
 • 01 bản lưu ở bộ phận lập hợp đồng;
 • 01 bản chuyển về phòng kế toán cho người có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán và làm căn cứ để thanh toán hợp đồng.

– Link tải về: Mẫu Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất năm 2018

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!