Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng-Thông tư 200 trên Excel mới nhất

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo và tải mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 200 trên Excel:

Hướng dẫn viết Giấy thanh toán tiền tạm ứng trên theo Thông tư 200 trên Excel:

  • Đơn vị, Địa chỉ: Ghi rõ Tên đơn vị, bộ phận
  • Ngày, tháng, năm:  là ngày, tháng, năm của phiếu
  • Số phiếu
  • Nợ, Có: Điền số hiệu các tài khoản Nợ, tài khoản Có
  • Họ và tên, Bộ phận (hoặc địa chỉ) của người thanh toán

Cột A: Diễn giải chi tiết các khoản các chỉ tiêu

Cột 1: Số tiền tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

Trong mục I. Số tiền tạm ứng 

  • 1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết: Là số ở dòng số dư tạm ứng tính đến ngày lập phiếu thanh toán trên sổ kế toán
  • 2. Số tạm ứng kỳ này: Là số ở các Phiếu chi tạm ứng, ghi theo từng Phiếu chi

Trong mục II. Số tiền đã chi: Dựa vào các chứng từ chi của người nhận tạm ứng để ghi “Chứng từ số … ngày …” phù hợp

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Trong mục III. Chênh lệch: Là số chênh lệch giữa Mục IMục II.

  • 1. Số tạm ứng chi không hết ( I – II ): Trong trường hợp I lớn hơn II
  • 2. Chi quá số tạm ứng (II – I): Trong trường hợp II lớn hơn I

Chú ý:

– Kế toán thanh toán lập Giấy thanh toán tiền tạm ứng, sau đó chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc doanh nghiệp duyệt.

Giấy thanh toán tiền tạm ứng kèm theo chứng từ gốc được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán.

– Phần chênh lệch tiền tạm ứng chi không hết (III.1) phải làm thủ tục thu hồi nộp quỹ hoặc trừ vào lương.

– Phần chi quá số tạm ứng (III.2) phải làm thủ tục xuất quỹ trả lại cho người tạm ứng. Chứng từ gốc, giấy thanh toán tạm ứng phải đính kèm phiếu thu hoặc phiếu chi có liên quan.

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!